1) zamówienie z dnia 15-06-2021 –
POBIERZ

2) zamówienie z dnia 20-08-2021 –
wykonanie projektu aranżacji lokalu
POBIERZ

3) Zapytanie z dnia 2021.11.19 –
czas realizacji prac
budowlanych
POBIERZ

4) zamówienie z dnia 03.03.2022 –

Wykonanie systemu zdalnej konfiguracji zamówień

POBIERZ

5) Zapytanie z dnia 03.03.2022 –

Przeprowadzenie usługi doradczej w zakresie opracowania oraz wdrożenia CRM i analityki sprzedaży

POBIERZ

6) Zapytanie z dnia 03.03.2022 –

Przeprowadzenie usługi doradczej w zakresie opracowania oraz wdrożenia strategii marketingowej.

POBIERZ

7) Zapytanie z dnia 03.03.2022 –

Wykonanie oraz wdrożenie (wraz z montażem) systemu zabezpieczeń przed zakażeniami.

POBIERZ

8) Zapytanie z dnia 03.03.2022 –

Zakup i dostawa higrometru do pomiaru wilgotności i gęstości kawy.

POBIERZ

9) Zapytanie z dnia 03.03.2022 –

Zakup i dostawa kolorymetru do pomiaru barwy kawy

POBIERZ