WECOFFEE Kamil Kuczmarz realizujeprojekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie nowej technologii palenia kawy oraz stworzenia nowej przestrzeni kawiarnianej”.


Celem projektu jestwdro
żenie innowacyjnej technologii palenia oraz przygotowania kawy, która pozwoli zwiększyć jakość oferowanych produktów, w tym wzmocnienie asortymentu firmy o kawy z segmentu Speciality Premium.

WYDATKI OGÓŁEM: 1 122 953,37 zł
WYDATKI KWALIFIKOWANE: 912 970,22 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 767 524,66 zł

Rezultatami realizowanego projektu będzie przede wszystkim:

  • powstanie nowego miejsce spędzania wolnego czasu – nowej kawiarni z palarnią kawy,
  • wdrożenie innowacyjnej technologii wypalania kawy,
  • wdrożenie nowej technologii parzenia kawy,
  • wdrożenie do oferty nowej kawy z segmentu Speciality Premium.